ماشين آلات كشش سرد

با در 1990 قرن بیستم چین پژوهش شروع و برنامه سرد کشیده لوله تکنولوژی yilai سرد کشیده لوله تکنولوژی به طور گسترده ای مرجع یو منومرهای سیلندر هیدرولیک لوله و سیلندر روغن مکانیک مهندسی ساخت سرد کشیده دستگاه سرد کشیده لوله اصلی تجهیزات, آن را در دمای اتاق شیا کسب و کار در سیاه و سفید و غیر آهنی فلزات مواد مواد میله کشیده و در داغ است ، و zhihou اکستروژن لوله کمبود برای دوم زمان پردازش، تولید کوچک، دقت، لوله های نازک دیواری، بالا عملکرد مکانیکی از تجهیزات اصلی.