طراحی لوله های فولادی concentricity بالا

صاف اجرا می شود با توجه به انتقال هیدرواستاتیک اما همچنین اطمینان نیروی نقاشی در ساختار خط و لوله محور، محور قالب و محور اصلی میله دقیقا، تا که به بهبود دقت و صحت محصول، runout concentricity و straightness بالا تولید نمی کند;