ورق فولاد ضد زنگ با نمرات سازماندهی شده

(1) تبدیل به وستنتك (2) حرارت-tiesu (3) فریت (4)، مارتنزیت، و
بارش سخت شدن توجه: سخت شدن رسوب (افزایش بارش): اشاره به جداسازی فلزات اتم املاح در supersaturated و (یا) با حذف ذرات محلول پراکنده در بستر و منجر به سخت شدن فرایند عملیات حرارتی. به عنوان بارش فولادی ضد زنگ در درمان راه حل و یا پس از پردازش توسط سرما، در 400 ~ 500℃ یا 700 ~ 800℃ بارش سخت شدن درمان، می تواند سطح بالایی از شدت دست آوردن. Supersaturated از آلیاژهای خاصی قرار داده شده در دمای اتاق و یا گرم آن بیشتر