فولاد پردازش کلی ماشین آلات

فلزی ماشین آلات، یکی از سطح 1 میله اجباری 6 ~ 10 میلیمتر در قطر توسط کمتر از 0.5 ~ 1 میلی متر قطر یا کاربید تنگستن سیم طراحی قالب برای نقاشی سرد. وقتی کشیده، در همان زمان در معرض تنش و تغییر شکل فشرده سازی رخ می دهد، کشیدن کردن فولاد متقابل مقطعی منطقه کاهش می یابد، سرد سخت، تقویت استحکام کششی 40 را افزایش می دهد ~ 90%.