توسعه لوله های فولاد ضد زنگ

باز در هر دو به پایان می رسد و توخالی بخش، و طول و سطح مقطع آن دور نسبت فولاد، لوله نامیده می شود. هنگامی که طول و مقطع محیط کوچک، یک لوله یا لوله به شکل قطعات را می توان نام، همه آنها متعلق به رده محصولات لوله.
بیش از 60 سال معماران زنگ برای ساخت ساختمان های مقرون به صرفه و دائم ساخته شده است. بسیاری از ساختمان های موجود به طور کامل اثبات صحت چنین انتخابی. برخی بسیار تماشایی مانند کرایسلر ساختمان در شهر نیویورک است. اما در بسیاری از برنامه های دیگر نقش استیل بنابراین قابل توجه نیستند اما از نظر زیبایی شناسی و عملکرد ساختمان نقش مهمی ایفا کرده است. برای مثال، بیشتر مقاومت بالا نسبت به فلز دیگر از همان ضخامت فولاد ضد زنگ و مقاوم در برابر دندانه، زمانی که ساخت پیاده رو در فضای تحرک آن است که مواد مورد نظر برای طراحان.