کلاه لوله استیل

لوله های فولاد ضد زنگ با توجه به پایان لوله را می توان به نور لوله و لوله های ساخته شده از الیاف نخ (رزوه لوله های فولادی) تقسیم شده است. لوله ماشین ابریشم است و می تواند به لوله های ابریشمی کلی ماشین (انتقال آب و گاز ضعيف با لوله استفاده عمومی استوانه یا مخروطی لوله اتصال موضوع) و لوله ویژه موضوع تقسیم شده است (نفت و حفاری زمین شناسی با لوله، برای مهم از ماشین ابریشم لوله اتصال موضوع خاص استفاده می شود)، در برخی از ویژه با لوله را تا موضوع در لوله پایان قدرت اثر ، معمولا در ماشین کیان ابتدا برای انتهای لوله ضخیم ابریشم (درون ضخیم، و خارج ضخیم یا ضخیم داخل و خارج).