اتصالات استیل در سختی برینل

در استاندارد لوله های فولاد ضد زنگ، سختی برینل به طور گسترده، بیان به عنوان قطر دندانه سختی مواد، شهودی و آسان به اغلب استفاده می شود. اما سخت تر و یا لوله های فولادی نازک صدق نمی کند.