تولید انواع لوله های فولاد ضد زنگ

لوله استیل بدون درز و لوله دو دسته تقسیم شده با توجه به تولید، می توان به تقسیم ناقص بدون درز لوله فولادی لوله، لوله نورد سرد سرد کشیده لوله و لوله های اکسترود سرد دیوارها نقاشی، سرد نورد لوله فولادی لوله پردازش ثانویه و لوله های جوش داده شده درز مستقیم و مارپیچ و غيره.