خواص لوله های فولاد ضد زنگ

مقاومت سطحی کمتر از 1000 مگابایت
مقاوم در برابر سایش حفاظت
مقیاس پذیر
مقاومت شیمیایی عالی
عملکرد خوب در فلزات قلیایی و اسیدهای
چقرمگی قوی
آتش عقب انداز