با استفاده از لوله های فولاد ضد زنگ

با استفاده از OCTG (ورق، لوله و مته لوله، و غیره) دسته بندی می شود، خط لوله، لوله های دیگ بخار لوله ساختاری مکانیکی سیلندر گاز لوله لوله هیدرولیک سرپا نگه داشتن ژئو لوله لوله برای صنایع شیمیایی (کود شیمیایی فشار، ترک خوردگی لوله های نفتی) و لوله برای حمل و نقل.