تکنولوژی تولید لوله های بدون درز فولاد ضد زنگ

احمد نوار آماده سازی; ب حرارت; ج. سوراخ داغ; د. احسان سر برش اسید شویی؛ فاطمه سنگزنی; g. روانکاری; حسين فرایند نورد سرد گریس I.; جواد کوره راه حل; کاظم راست؛ l. برش لوله; محمد اسید شویی; ناصر آزمایش محصول نهایی.