مشخصات لوله استیل

طبقه بندی بر اساس شکل مقطعی لوله فولاد ضد زنگ لوله ها و لوله های شکل. بخش لوله لوله مستطیل شکل لوله ای خاص شکل الماس لوله لوله های بیضی شکل شش ضلعی لوله لوله تمام و تنوع نامتقارن. لوله ای خاص شکل است که به طور گسترده ای برای تنوع ساختاری قطعات ابزار و قطعات ماشین استفاده می شود. در مقایسه با لوله دور لوله شکل است به طور کلی بزرگتر گشتاور لختی و مدول بخش، ظرفیت خمشی، ِ بزرگتر، شما تا حد زیادی می تواند کاهش وزن سازه فلزی.