استیل خط تولید لوله های جوش داده شده:

-جوشکاری لوله-صیقلی-پایان---بازرسی (چاپ) - بسته بندی - حمل و نقل (انبارداری (لوله های تزئینی))
--پایان--لوله جوش حرارت درمان-– اصلاح – صاف-– تست هيدرواستاتيك--تست--اسید شویی (چاپ) - بسته بندی - حمل و نقل (انبارداری (لوله های صنعتی))